Επιστροφή στην Ουγγαρία φόρουμ

Opening a Restaraunt in hungary

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ουγγαρία

Hi I am recently going to open a Restaraunt desi style BBQ items biryanis . Please suggest suitable place or venue . How much is the average wage of waiter /waiteress in Hungary . We need to employ 4 . Any other suggestions

Δημοσίευση νέας απάντησης