Επιστροφή στην Ισλανδία φόρουμ

Living and working in Iceland

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ισλανδία

Hi everyone!Want to immigrate from GREECE in Iceland,Serbian 47 yo and my friend Polish 45yo ,verry big working experience in fast food,sales in shop and not only.Do you have any Information how to get the room-apartment,prices and so on...TRULY YOURS

Δημοσίευση νέας απάντησης