Επιστροφή στην Ισλανδία φόρουμ

Toplum buluşması

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ισλανδία

Kendi dilim kendi cumlelerim 25 yaşında turizm mezunuyum turizm toplumda tek bir ülkeye değil dünyaya aittir oyuzden bilgi ve kültür paylaşımı için bu ülkede bulunmak istiyorum.

Δημοσίευση νέας απάντησης