Επιστροφή στην Ινδία φόρουμ

Best dog Service Centre In South Delhi

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ινδία

Heal Your Paws was founded in December, 2017 by Sagarika and Zai Tandan. Because of their love and passion for dogs this company came into being as a Holistic wellness centre for pets. Heal your paws takes care of all your Doggo needs round the clock be it Emotional, Psychological or Physical. Heal your Paws has solutions to all your furry friends' problems, which are taken care by therapies such as; behavioural training, homeopathy, Bach flower therapy, Nutrition counselling, Reiki, Energy and Crystal Healing. Overall, our utmost priority is a happy and healthy Dog.

Δημοσίευση νέας απάντησης