Επιστροφή στην Γκουτζαράτ φόρουμ

Exit Visa

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Γκουτζαράτ

I left saudi on final exit with all legalities done but in govt. Web site still it shows my Iqama valid up to end of september.My new Visa is stamped and I will travel very soon.Will there be any problem at Dammam airport due to this?How I can cancell my old Iqama?Pl. Guide me...Thanks...

Δημοσίευση νέας απάντησης