Επιστροφή στην πούνε φόρουμ

Full body checkup with 1/2 the market price

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ πούνε

Package For 35 years and above.
Total 60 Tests

Full body checkup or preventive health checkup can screen the person from head to toe for medical issues and access your risk of future medical problems.
Your age, health and family history, lifestyle choices (i.e. what you eat, how active you are, whether you smoke), and other important factors impact what and how often you need health care.
Early detection through full body health checkups saves life, mental and physical trauma, time and a lot of money and Encourage you for a healthy lifestyle.

Δημοσίευση νέας απάντησης