Επιστροφή στην Ιράκ φόρουμ

Looking for Computer & Mobiles Business partner in Iraq

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ιράκ

Hello,
This is Ali Kamran, I am from Lahore Pakistan. I want to start business in Iraq. I am Computer hardware engineer. I have 15 years experience of computer hardware repairing & 3 year experience of mobile repairing & software installation. currently I have shop in Muscat OMAN, If anybody is interested to have partnership with me. I am very glad to know. my Muscat Oman contact no. is (00968)7301504.
Thanks & Regards
Moula Aali Madad

Δημοσίευση νέας απάντησης