Επιστροφή στην Ιρλανδία φόρουμ

Accommodation in Ireland

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ιρλανδία

Hey guys,

My first post here.

I am currently looking for a studio or 1 bed room apartment in dublin. My range is around 600-700 Euros a month. Im not able to find a reasonable studio/1 bed in the city in this range. They are either very small or very expensive.

Any idea in which area i can find a suitable studio within my range?

Thanks !

Δημοσίευση νέας απάντησης