Επιστροφή στην Ιρλανδία φόρουμ

Anyone else returned to Ireland recently....

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ιρλανδία

Hey, I've returned home after living 18 years away, mostly in London. Back here 2 years and find it really difficult to fit into the local community.... Guess living in central London to a diary farm in a village that time seems to have forgotten, doesn't help. I have a 19mth old boy who keeps me going but its not easy to get away i.e. do yoga, do a course, my partner is a diary farmer and works very hard, on average 14 hrs every single day so we don't see him much. Just feeling very isolated. So, I guess, wondering if anyone else finds it hard to fit in after living abroad?

Δημοσίευση νέας απάντησης