Επιστροφή στην Ιρλανδία φόρουμ

Hi looking for some Irish friends

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ιρλανδία

Hello
I'm looking to relocate and would like to me some people from Ireland with similar likes or just to help me out with questions before I move. I also just like meeting and making new friends.

~CM

Δημοσίευση νέας απάντησης