Επιστροφή στην Ιρλανδία φόρουμ

Looking for a Job

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ιρλανδία

Hello everyone, if someone is or have already been in the same position, please, help me. , let me show you my situation:

I am looking to practice spoken English. For this, I'm wishing to get a job as a store staff, where I could deal more with people. But this task goes far away from my tasks in my country of origin, which was on the engineering office field.

Can someone please give me hints in how to write my CV? About the work experience, how could I say something? Or should'nt I show experience?

Thanks very much.

Δημοσίευση νέας απάντησης