Επιστροφή στην Ιρλανδία φόρουμ

Looking for software tester role in Ireland

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ιρλανδία

Hello Friends,
I am Rajkumar.PV from India.
I have expertise in software testing field and looking for a job in Ireland.
Any help would be appreciated in this regard if it be a Consultant contact or Company openings or Referral etc.

Thanks in advance
Raj

Δημοσίευση νέας απάντησης