Επιστροφή στην Ιρλανδία φόρουμ

Top Tip to living in Ireland

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ιρλανδία

To anyone moving to Ireland here is a great tip to getting a job, use your native language as a major skill and state this on your CV. Companies like Oracle are looking for Dutch, Norwegian, Flemish, Finnish and Swedish speakers in Dublin See the jobs here http://www.jobcoconut.com/company/jobs/325/Oracle

Here is a range of many jobs in Ireland http://www.jobcoconut.com/search/jobs

Best Wishes

Δημοσίευση νέας απάντησης