Επιστροφή στην Ιρλανδία φόρουμ

Travel to Ireland for work with family

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ιρλανδία

Hello,

If I have been provided with critical skill work permit, I know I need to apply to long stay visa D for moving to Ireland but I want to know if there is any visa that I can apply for my wife/kids along with my visa? The idea is to travel together since day 1. Or there is no chance my family can travel along with me until I spend working at least 3 to 6 months in Ireland and then I need to apply family join visa only?

Thanks,
Umer

Δημοσίευση νέας απάντησης