Επιστροφή στην Ισραήλ φόρουμ

Job opportunities for expats ( Business, Logistics, Operations & Assistants)

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ισραήλ

We have a few job opportunities (business, sales, operations, assistants) for expats with potential of continuing the position when back in home country

CVs can be sent to horinzon.hr @ gmail.com

Δημοσίευση νέας απάντησης