Επιστροφή στην Ιταλία φόρουμ

Getting fram house connected to electricity

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ιταλία

Hi, we have a farmhouse in Italy and we got cut off from the electricity supply as the bills were going to the wrong address. How easy is it to get something setup online to get connected again? I have no experience in dealing with this as someone else was taking care of it.

  • cri job

    Δημοσιεύτηκε από  σε φόρουμ Ιταλία 

    There are not a lot of online operation to do.
    The best you can do is to phone and find a solution: likely you'll need to pay the old bills before to get on new contracts

Δημοσίευση νέας απάντησης