Επιστροφή στην Καμπάνια φόρουμ

Relocating To Sorrento

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Καμπάνια

I want to move back to Italy, but my wife is more worried than against the idea, so i have a plan, and that is to rent an appartment, and work in Sorrento for one year, b y which time i think she will be more than happy to sell up and move to Italy perminant.
Any help, suggestions, advise, or leads would be most welcome.

Δημοσίευση νέας απάντησης