Επιστροφή στην Λομβαρδία φόρουμ

Lombardy Music and Fashion Industry work

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Λομβαρδία

Happy Holidays to all-
I am looking for work in the arts in Lomabardy-Como & Milan
I have not yet been able to tap into the industry jobs online.
I wanted to be installed in a place there by this Summer 2013.
Looking also for a flat or detached home 3 bedrooms in a safe,
affordable area-preferably not super congested, more family area.
Would also consider nearby Lugano. Thank you arts friends!
My CV is available at request, my track record is with Grammy and Platinum artists.
Merry Christmas!!
Sandy

Δημοσίευση νέας απάντησης