Επιστροφή στην Λομβαρδία φόρουμ

Moving To Milan

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Λομβαρδία

Hey guys and girls,

How you all doing?

Well I have been offered a job in Milan that starts on 5th September. Can anyone offer me any advise on NOT getting scammed when looking for a property to rent.

Agency fee's are so expensive so maybe I can rent private! So many scammers out there.

And advice would be great.

Have a great weekend!

Δημοσίευση νέας απάντησης