Επιστροφή στην Λομβαρδία φόρουμ

Moving to Milan

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Λομβαρδία

Hello,
I am moving to Milan from America September 1st and I'm looking for an apartment in an active community that is safe, fun with great people.
Feel free to reach out to me and say Hi! I'm really excited about this trip!

Δημοσίευση νέας απάντησης