Επιστροφή στην Πεδεμόντιο φόρουμ

new guy in town

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Πεδεμόντιο

hi im arrive in alessandria on monday and am looking for all types of work i would also be keen to meet new people who speak english or share simular intrests im very keen to start promoting event s a passion that i was running sucessfully in the uk
would realy be nice to met so new friend s
claudio

Δημοσίευση νέας απάντησης