Επιστροφή στην Σικελία φόρουμ

Hi. I am going to visit Sicily in October.

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Σικελία

Hi everyone.

I am Joung-ah from South Korea. I am planning to visit Sicily in October. i will probably stay there for 2 weeks. I hope i can meet some people there because i don't want to wander around only the tourists spots.
If you are interested in making a new friend (with the girl from South Korea), please contact me. :)

Δημοσίευση νέας απάντησης