Επιστροφή στην Σικελία φόρουμ

Packing for weather

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Σικελία

Can anyone post pictures of holiday makers currently in giardini Naxos ? I am due to visit in April and only have a small luggage weight and do not want to pack any unnecessary spring type clothing that I probably will not get to wear.

.

Δημοσίευση νέας απάντησης