Επιστροφή στην Σικελία φόρουμ

Sicily Tour Service

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Σικελία

We are a group of six people visiting Rome this summer. I wanna ask if there is an easy way to get a taxi at the Florence airport into town and what do the prices run?
I have a list of companies like Sicily tour services, Travel in rome who offer good customized tours. If anybody has used them please share your experiences as I want everything perfect on this summer tour. http://www.sicilytourservice.com/
Thank you.

Δημοσίευση νέας απάντησης