Επιστροφή στην Βερόνα φόρουμ

Looking for other Expats to meet up

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Βερόνα

Hi Everyone,
I am looking for other expats to meet up with. Maybe coffee, a walk, dinner etc! Looking forward to it!
Lauren

Δημοσίευση νέας απάντησης