Επιστροφή στην Βερόνα φόρουμ

Socializing with expat families in Verona

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Βερόνα

I have recently moved back to Verona after 21 years together with my 11 year old son and we are looking forward to socializing with the English speaking community in town. Any leads on groups and meeting points for expat familes in Verona?

Δημοσίευση νέας απάντησης