Επιστροφή στην Ιαπωνία φόρουμ

English / Hindi (Indian language) conversation practice.

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ιαπωνία

Hi,

AGE HAS NOTHING TO DO WITH LEARNING SOMETHING NEW AND MAKING GOOD FRIENDS IS IT NO ?

I have noticed, many Japanese people know some English. Whenever they have an opportunity to talk they don't hesitate to speak in English. In fact they are eager to improve English skills.

Here, you are welcome to have English conversation practice either on Skype / FB etc. We can discuss any topic. You can vent your views.

Language exchange partners are welcome too.

Solicit inquiry for any genuine travel business proposal.

Look forward to hearing from you.
Have a nice time,

Mukund Chaskar

Δημοσίευση νέας απάντησης