Επιστροφή στην Ιαπωνία φόρουμ

Looking for summer activities for kids

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ιαπωνία

I am looking for a place to send my daughter this summer where she can play some sports or do some art activities. But the most important thing is the safety and being in this part of the world I never know what the standard is for some places[url=https://community.justlanded.com].[/url]

Δημοσίευση νέας απάντησης