Επιστροφή στην Ιαπωνία φόρουμ

Schooling in japan

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ιαπωνία

Hello, my name is Shaun and I'm 16 years old. I just finished my IGCSE course and now I'm thinking of spending a semester or possibly my entire A-level course in Japan. I'm also looking to immerse myself in Japan whilst doing so. Does anyone know any good schools for an English speaking person that takes the Cambridge a level curriculum? Also, the school has to be a mixed boarding school or at least a school with some host families nearby. Please contact me if you have any suggestions.

Δημοσίευση νέας απάντησης