Επιστροφή στην Ιαπωνία φόρουμ

Serious business partner internationally

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ιαπωνία

Hello ;
I am looking for a serious business partner to cooperate with; in particular for export/import channelling in Japan-Iran.

Please do not hesitate to contact me for further details and in case of agreeing mutually meet up in person and carry on.
I am open to suggestions.
kmirtaghi gmail

Kourosh

Δημοσίευση νέας απάντησης