Επιστροφή στην Κένυα φόρουμ

Looking for a business investor /partner in fashion

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Κένυα

I am looking for a business partner who is interested in investing in Kenya on fashion and designs, furniture and house holdings, agribusiness and decoration(wedding and event decoration)

Δημοσίευση νέας απάντησης