Επιστροφή στην Κουβέιτ φόρουμ

Affordable Seat Leasing Available Now In Egypt

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Κουβέιτ

Complete set-up for 100+ seats for voice and Non-voice campaigns
• Fully-loaded Workstations
• UPS
• High speed fiber optic internet connection
• Dedicated CRM
• VoIP
• Queuing (ACD)
• Database servers
• Monitors
• IVR (Interactive Voice Response)
• Conference Room
• Lunch area
• Air conditioning
• Security cameras
• Bilingual (Arabic& English)
• *VAS (Recruitment, Payroll& Accounting)

Your business will have an easier and smoother transition, especially if you’re expanding operations abroad.
Contact me direct: [...]

Δημοσίευση νέας απάντησης