Επιστροφή στην Κουβέιτ φόρουμ

Do you know any shipping company from Usa to Kw ?

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Κουβέιτ

Hello,

i m faraj. i am looking for shipping company that they will bring my package to my house from Usa. i want to buy some thing like clothes and shoes from Usa. There re more than 3 companies but i dont know which one is better and cheaper.

Do you have any suggestion about this ?

Δημοσίευση νέας απάντησης