Επιστροφή στην Κουβέιτ φόρουμ

Personalized decorated cakes - Pre Order

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Κουβέιτ

Sheez Designer Cakes

If you are looking for personalized and customized decorated cakes, we are here to help you.

We prepare cakes for every age, holiday, and celebration.

Choose your favorite character, brand, sports team or a party theme and we will create a cake that will delight the guest of honor.

Call or WhatsApp # 60076385

Δημοσίευση νέας απάντησης