Επιστροφή στην Κουβέιτ φόρουμ

Seeking a working capital to run a fish farm

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Κουβέιτ

As-salāmu ʿalaykum, i am Bangladeshi nationality, seeking a working capital to run a fish farm. Interested person may call directly or message to this number: +8801813598009. Kind regards!

Δημοσίευση νέας απάντησης