Επιστροφή στην Λίβανος φόρουμ

Rooms for rent

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Λίβανος

2 Rooms for rent in fully furnished nice apartment (for only girls)
550$-650$/month (private room for each person) (hazmieh jisr al Basha) near sin elfil ,5 minutes from Baabda
3 bedrooms, 2 bath rooms, living room ,kitchen, balcony,satelite ,internet, LCD washing machine, microwave
Hazmieh jisr Al basha near Al sayad square, 10 minutes from achrafieh

Δημοσίευση νέας απάντησης