Επιστροφή στην Λίβανος φόρουμ

أريـد الـسـفــر إلـى لـبـنــان للـعـمــل

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Λίβανος

أريـد الـسـفــر إلـى لـبـنــان للـعـمــل فـهـل أجـد ضـالـتــى ؟؟
علما بأننى شخص جاد فى العمل وعلى خلق وامانه ويبقى التجربه خير برهان

Δημοσίευση νέας απάντησης