Επιστροφή στην Μαλδίβες φόρουμ

Hey Maldives! We're coming for ya!

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Μαλδίβες

Two years ago, my husband and I tied the knot. Now, we are enjoying our lives, even more blessed with our first child we delightedly welcomed a year ago. We are also very thankful with the foreign date live which opened our doors for us to meet, fall in love and eventually get married. So for this summer we’re going to Maldives. We’ve been planning for this escapade since last month. That’s why I’m asking here which part of the place is the best spot to have our stay there. Thanks!

Δημοσίευση νέας απάντησης