Επιστροφή στην Μάλτα φόρουμ

Looking for a room in a shared flat :-)

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Μάλτα

Hi!I´ll arrive on 3rd April and I´m also looking for a room in thar area. Maybe you are interested in looking for a flat and to share it?

Δημοσίευση νέας απάντησης