Επιστροφή στην Μαυριτανία φόρουμ

Contact to help get documents in Nouckchott

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Μαυριτανία

Hi there

Need someone in Nouckchott to help get a document and have it translated notorized, scanned and emailed to me for a little fee. Would appreciate any takers.

  • Δημοσιεύτηκε από  σε φόρουμ Μαυριτανία 

    What is the document for and how do u like it translated is it in Arabic translated in English or French Translated in English feel free to contact me the whole thing on this contact Email [...] Tel
    002227414878 i hope to hear from you soon .

Δημοσίευση νέας απάντησης