Επιστροφή στην Μεξικό φόρουμ

Have new work visas for Americans been suspended?

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Μεξικό

I have travelled to Mexico as a college teacher for the last few years and this year it requires a visa with permission to work — not a renewal. After waiting newly the entire fall semester, my HR guys tell me that they believe Mexico has suspended/stopped giving any new work visas to Americans. They aren’t getting any statuses and have no end in sight. They process many dozens of visas a year, very few for Americans so I am not sure how much weight to give to their comments. Does anyone have data on how long it’s taking to get new visas since the Mexican presidential elections of 2018?

Δημοσίευση νέας απάντησης