• Πηγαίνετε στο προφίλ του Jamie Kirby

    I am looking for a place to buy in Merida

    Δημοσιεύτηκε από  Jamie Kirby σε φόρουμ Μεξικό 

    I am looking for a home to buy or rent in Merida area. A walled yard is ideal, I have a chihuahua that needs a little outdoor space to enjoy. Close to the market would be nice. I would be interested in owner finance if possible. Please let me know what is out there. I can not wait to be in the sun again. Gracias!

Δημοσίευση νέας απάντησης

Άλλες απαντήσεις