Επιστροφή στην Κράτος του Μεξικό φόρουμ

Love "Dragon Fruit"

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Κράτος του Μεξικό

>>>HelloWW!!!!

Im traying to get some information related to the exotic frut called : Dragon fruit or pitahaya

Information such as: who eats it, who buys it, who prefers it, if there are specifical edges that enjoy it, prices, if it is use at restaurants, particularely right there at Nederlands, Rotherdam

Thank you!!!

CU!!!!

Δημοσίευση νέας απάντησης