Επιστροφή στην Μολδαβία φόρουμ

Work and a new life in England

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Μολδαβία

I am looking for a Moldovan couple or couples that would like the chance to work and maybe start a new life in England.

Please post a reply if you are interested and would like for information

Δημοσίευση νέας απάντησης