Επιστροφή στην Μονακό φόρουμ

Freelancer of simultaneous and consecutive interpreting/translator

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Μονακό

If you are planning a business trip in the south of Italy ( Naples, Salerno) and if you are looking for a traslator or interpreter or turist guide please contact me only if interested

I am a freelancer of simultaneous and consecutive interpreting and a translator of documents and also a teacher of English as a foreign language.

Language: Italian, American English and some French

Δημοσίευση νέας απάντησης