Επιστροφή στην Μονακό φόρουμ

New to Monaco, Looking for investment opportunities .

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Μονακό

How can I invest $500,000 safely in Monaco? Is it safer to invest the complete amount in blue chips with dividend yields like Swisscom, Nestle, Monaco Insurance Group? Or buying an apartment with mortgage in Monaco? I’m from San Fransisco and here on a posting job that would probably see me work 5 years minimum.

Δημοσίευση νέας απάντησης