Επιστροφή στην Μιγιανμάρ φόρουμ

A rental Room

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Μιγιανμάρ

Hi, I would like to visit Myanmar in the coming month and would like looking for a rental room in the heart of Yangon for my stay. I am looking for a new living and small business there in the Country if possible. I want to stay and live with the local people there, looking for new adventure and learning their local culture there. I hope my local friend there would write and tell me more about “Room for Rent in Yangon”.

Δημοσίευση νέας απάντησης