Επιστροφή στην Ολλανδικές Αντίλλες φόρουμ

You are working for what?

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ολλανδικές Αντίλλες

Apart from working to survive, what are the other factors that motivates you in working harder? Is it your own choice or you just don't have the choice? Thanks for sharing.

Δημοσίευση νέας απάντησης