Επιστροφή στην Ολλανδία φόρουμ

Den Haag long shot

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ολλανδία

I appreciate this is a real long but I would dearly love to hear from anyone who was living in The Hague in the mid-1960s to late 1970s and knew Richard Donaldson (last known address Julius Rontgenstraat, Kijkduin).

Δημοσίευση νέας απάντησης