Επιστροφή στην Ολλανδία φόρουμ

Den Haag long shot

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ολλανδία

Community
Jobs
Housing
Classifieds
Directory
Login
Sign up
Netherlands

Back to Netherlands forum

Den Haag long shot
Posted in Netherlands forum 27 Nov 2020, 20:10

I appreciate this is a real long shot but I would dearly love to hear from anyone who was living in The Hague in the mid-1960s to late 1970s and knew Richard Donaldson (last known address Julius Rontgenstraat, Kijkduin).

Δημοσίευση νέας απάντησης